Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Brandskydd som appliceras på plats

NBT-godkända brandskyddade träprodukter med dokumenterade egenskaper

Kontrollsystemet ska säkerställa att rätt mängd brandskyddsbehandling påförs så att avsedd användning uppnås. Olika kontrollsystem behövs för filmbildande och icke-filmbildande brandskyddbehandling. Dessa kontrollsystem har fastställts 2012 av NBT, se nästa sida.

2. Brandskydd som appliceras på plats - ytbehandling

Brandskydd som appliceras genom ytbehandling på byggarbetsplats ska uppfylla samma krav som industriellt tillverkade produkter, men kontrollsystemen blir annorlunda.

Underlaget är mycket viktigt och måste specificeras.

Brandskydd genom ytbehandling kan för närvarande endast användas inomhus, därför krävs enbart bruksklass INT, se sidan Nya bruksklasser.

Tre typer av brandskydd kan uppnås genom ytbehandling på plats av träprodukter:

  • Högre ytskiktsklass, t ex klass B-s1,d0
  • Beklädnad, t ex brandteknisk klass K210/B-s1,d0
  • Ökat brandmotstånd, t ex REI 30

På denna sida presenteras brandskyddsprodukter som uppfyller både brand- och bruksklass. Produkterna ska dessutom ha ett kontrollsystem som visar att utförandet på plats överensstämmer med den uppnådda klassifikationen.

Informationen i tabellerna är granskad av RISE Träbyggande och boende.

 

A. Högre ytskiktsklass, inkl. golvbeläggningar

Klassificering

Kontroll-system

Brandskyddande ytbehandling 1)

Kontakt
Mer info

Brandklass

t ex

europeisk

Bruksklass

t ex

NT Fire 054

T ex ETAG 028

Träprodukt som skyddas, t ex träpanel

Produktnamn (ytbehandling)

Utseende, t ex täckande eller genomsynlig

Tillverkare Leverantör

 

 B-s1,d0

 Z2 (provning via ETAG 028)

 -

 Träbaserad underlag

 Protega Wood S och Topcoat W

 Täckande vit

Protega dokumentation[pdf]

 

 

 

 

 

 

 

1) OBS: Mängden är avgörande för den brandtekniska funktionen, anges i g/m2 och för färgen även skikttjocklek

 

B. Ökat brandmotstånd EI o/e R samt beklädnad

Klassificering

Kontroll-system

Brandskyddande ytbehandling 1, 2)

Kontakt
Mer info

Brandklass

t ex

europeisk

Bruksklass

t ex

NT Fire 054

T ex ETAG 018

Byggelement av trä som skyddas, t ex dörr eller bärverk

Produktnamn (ytbehandling)

Utseende, t ex täckande eller genomsynlig

Tillverkare Leverantör

 

 

 

 

 

 

 

[pdf]

 

 

 

 

 

 

 

2) OBS: Viktigt att ange ökning jämfört med icke ytbehandlat element

Produkter som redovisas enligt ovan ska ha dokumentation av:

  • Brandklass, t ex enligt EN 13501-1 för ytskiktsklass och EN 13501-2 för brandmotstånd
  • Bruksklass, t ex enligt NT Fire 054, CEN/TS 15912 eller EN 16755 av fukttålighet (bruksklass INT för inomhusbruk)
  • Kontrollsystem, t ex enligt ETAG 028 Fire retardant products för högre ytskiktsklass kompletterat med utförandekontroll.
  • Kontrollsystem, t ex enligt ETAG 018-2 Fire protective products Part 2: Reactive coatings for fire protection of steel elements, som tillämpas på byggelement av trä.

Därutöver är information om CE-märkning, miljö, användning mm önskvärd och redovisas i den fullständiga informationen.

RISE Träbyggande och boende ansvarar för sidan.

Kontaktperson: Lazaros Tsantaridis, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel: +46-(0)10-516 62 21

.