Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Boverket genomför marknadskontroll av träpaneler

Boverket meddelade att man under våren 2017 påbörjar marknadskontroll av träpaneler som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14915-1:2013

Se informationsbrev Marknadskontroll av träpaneler från Boverket 2017-06-09

[återfinns även i Dokumentarkiv/Litteraturlista].