Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Datum för nästa möte

NBT:s hemsida finns nu även på engelska

 

NBT:s hemsida finns nu officiellt även på engelska. Klicka på flaggan här till vänster!

För övriga språk kan Google Translate användas som tidigare, se nedan. 

.

NBT är registrerat

 

Föreningen NBT har nu erhållit organisationsnummer i Sverige och bankkonto hos Nordea.

De nya uppgifterna finner ni på hemsidan under menyn: Kontakta NBT.

.

Certifierade produkter

Nordiskt Brandskyddat Trä - NBT listar brandskyddade träprodukter som uppfyller både brandklass och bruksklass, se avsnitt Brandskyddade träprodukter. Där finns certifierade produkter listade och mer information tillgänglig. Certifierade produkter får använda NBTs kvalitetsmärke. Läs mer om Träprodukter på marknaden