Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Om föreningen NBT

logga500x459NBT, Nordiskt Brandskyddat Trä, är en ideell förening som vill sprida saklig information till alla som kan tänkas använda brandskyddat trä i norden.

Föreningen har varit verksam sedan 2007 som intressentföreningen Brandskyddat trä men under 2011 bildades en mer formell förening.

Föreningen vill verka för en kvalitetssäkring av produkter, processer, leverantörer och användning. Den arbetar för en harmonisering mellan de nordiska länderna.

Informationen sprids bland annat genom föreningens hemsida. Där ges svar på vad brandskyddat trä är, bruksområden, för- och nackdelar samt gällande brandkrav vid byggnation i Sverige och i övriga nordiska länder. På hemsidan har även medlemsföretag möjlighet att lista sina CE-märkta och typgodkända produkter.

- Visionen är att brandskyddat trä ska vara det naturliga valet för konsumenter, byggindustri och föreskrivande led för sin höga kvalitet, trygghet och långa hållbarhet.