Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Etiska Regler

NBTs Etiska Regler är antagna på ordinarie årsmötet den 25 maj 2011. Dessa regler formar den etiska standard och de principer som alla medlemsföretag och dess anställda förväntas att följa. I vår bransch är kraven på ett etiskt uppträdande särskilt uttalat, genom det starka förtroendeförhållande som vi har till våra kunder samt det ansvar för liv och hälsa som brandskydd av trä innebär.

NBTs vision är att "Brandskyddat trä ska vara det naturliga valet för konsumenter, byggindustri och föreskrivande led för sin höga kvalitet, trygghet och långa hållbarhet". Medlemskap i NBT innebär således att medlemsföretagen åtar sig att följa dessa regler i sina verksamheter.

  • Medlemsföretaget förbinder sig att följa alla lagar och förordningar som berör verksamheten.
  • Medlemsföretaget iakttar god affärssed och medverkar till att utveckla och stärka branschens anseende.
  • Medlemsföretagets marknadsföring präglas av saklighet och ansvar samt innehåller relevant information inom säkerhets-, miljö- och hälsoområdet.
  • Medlemsföretaget tillämpar gällande regler, standarder och tekniska specifikationer i all produktion och uppdragsverksamhet.
  • Medlemsföretaget underhåller sin yrkesmässiga kunskap och kompetens i takt med branschens utveckling.

.