Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

NBTs ändamål

  • Sprida information och kunskap om brandskyddat trä till marknadens aktörer och allmänheten i de nordiska länderna.
  • Verka för harmonisering av användning och information om brandskyddat trä i de nordiska länderna.
  • Tillhandahålla en neutral plattform för informations- och kunskapsutbyte för föreningens medlemmar.
  • Verka för att produkter, processer, leverantörer och användning av brandskyddat trä kvalitetssäkras.
  • Verka för att öka tilltron till brandskyddat trä för att ge stärkt konkurrenskraft mot icke träbaserade material.

.