Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Vad är brandskyddat trä?

trahusBrandskyddat trä efterfrågas av arkitekter och byggare t ex i offentliga byggnader och som fasader i flervåningshus, där obehandlat trä inte kan användas enligt nuvarande svenska byggregler i BBR. Ett sätt är att använda brandskyddat trä, men flertalet traditionella brandskyddsmedel uppfyller inte krav på beständighet vid utomhusanvändning. Frågan har aktualiserats på nordisk nivå som en följd av skadeutredningar. Se avsnittet Nya bruksklasser.

Det stora användningsområdet är invändiga vägg- och takbeklädnader.

Att tänka på

Det är relativt lätt att uppnå hög brandklass för trämaterial t ex genom impregnering med brandskyddsmedel. Svårigheten är att samtidigt bibehålla träets övriga goda egenskaper. Det behövs normalt stora tillsatser för att uppnå tillräckligt brandskydd, vilket bidrar till att övriga egenskaper kan påverkas. Tillsatserna är ofta vattenlösliga och har därför en tendens till att ta upp fukt och att migrera vid varierande luftfuktigheter. Detta kan ge höga fuktkvoter i brandskyddsimpregnerat trä och saltutfällningar på träytan. Inomhus är detta främst ett estetiskt problem, men utomhus kan brandskyddseffekten försvinna genom att brandskyddsmedlet lakas ur. Se avsnittet Nya bruksklasser.

Hur fungerar brandskyddet?

brandfrlopp

Träs brandegenskaper kan påverkas på kemisk väg med s k brandskydds- eller flamskyddsmedel. Egenskaper som påverkas är tid till antändning, flamspridning samt värme- och rökutveckling. Brandskyddsmedel har betydelse främst för det tidiga brandförloppet och tiden till övertändning av t ex ett rum kan förlängas. För den fullt utvecklade branden har brandskyddsmedel mindre betydelse. Även brandskyddat trä förkolas och det kan inte göras helt obrännbart. Vid en tillräckligt kraftig brand brinner även brandskyddat trä.

brandkurva

Svällande brandskyddsfärger kan förlänga tiden till förkolningen startar och därmed öka brandmotståndet hos träkonstruktioner.

Hur gör man?

Brandskyddsmedel kan tillsättas genom impregnering in i träet eller som ett skyddande ytskikt. Impregnering ger normalt ett mer varaktigt och oömt skydd.

Helt brandförlopp i en byggnad eller ett rum. Brandskyddsmedel har störst inverkan i brandens tidiga skede, där ytskiktens egenskaper kan förbättras. Brandskyddsmedel minskar värmeutvecklingen vid brand.