Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Användningsområden för Brandskyddat trä

Inomhus

Invändiga ytskikt på väggar och i tak är sannolikt det största användningsområdet. Krav på hög ytskiktsklass ställs främst i s k brandsäker byggnad, dvs byggnad med mer än två våningar, i samlingslokaler, offentliga byggnader, sporthallar samt i utrymningsvägar och trapphus. Bruksklass för inomhusbruk krävs, se avsnittet Nya bruksklasser.

Utomhus

Fasader i mer än två våningar, där vanligt trä inte kan användas fullt ut enligt Boverkets byggregler BBR, och andra utvändiga tillämpningar samt takkonstruktioner är också efterfrågade. Bruksklass för utomhusbruk krävs, se avsnittet Nya bruksklasser.

OBS! Det finns idag inga brandskyddsfärger för utomhusbruk

Specialområden

gardemoen

Det finns dessutom en mängd specialanvändningar utanför byggområdet t ex utställningar, förpackningar, lastpallar, båtar, bussar, tåg, off-shore. Traditionellt har gruvgångar varit ett stort användningsområde för brandskyddat trä.

Ett lämpligt användningsområde för brandskyddat trä är invändiga vägg- och takpaneler. Bruksklass INT krävs. Exempel från flygplatsen Gardemoen i Norge.