Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Brandkrav i nordiska byggregler

Brandkraven i de nordiska länderna är generellt likartade, men skiljer sig på några punkter bl a vad gäller tillämpning för flervåningshus i trä. Nedan ges en kort översikt med hänsyn till användning av brandskyddat trä. För mer detaljerad information hänvisas till respektive lands byggregler.

Invändiga träytor på väggar och i tak i bostäder enligt nordiska byggregler

 

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Enfamiljshus
(1-2 våningar)

Träytor tillåtna

Flervåningshus

(> 2 våningar)            

– i lägenheter

Träytor tillåtna på väggar
≤ 8 våningar

Byggnadsklass P1: Träytor tillåtna Byggnadsklass P2: Endast mindre träytor samt brandskyddat trä (Euroklass B)

Träytor tillåtna i brandceller

≤ 200 m2

Endast mindre träytor samt brandskyddat trä (Euroklass C vägg, Euroklass B tak)

 

- i utrymningsvägar

Brandskyddat trä som uppfyller ytskikts- och beklädnadskrav kan användas. Obehandlade träytor generellt inte tillåtna.

 

Träfasader enligt nordiska byggregler

 

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Enfamiljshus

(1-2 våningar)

Träfasader tillåtna

Flervåningshus

(> 2 våningar)            

 

max 20 % trä av fasadytan och max 50 % av varje vånings höjd

3-4 våningar:

100 % trä med konstruktivt skydd och sprinkling

ingen begränsning om åtkomligt för släckning (oberoende av stomme) och godkänt av lokalt brandväsen

-      Osprinklat: trä i begränsad omfattning, (ca 20 %)

-      Sprinklat: 100 % trä

-      Godkänt fasadbrandprov enligt SP Fire 105

 

.