Brandkrav i nordiska byggregler

Brandkraven i de nordiska länderna är generellt likartade, men skiljer sig på några punkter bl a vad gäller tillämpning för flervåningshus i trä. Nedan ges en kort översikt med hänsyn till användning av brandskyddat trä. För mer detaljerad information hänvisas till respektive lands byggregler.

Invändiga träytor på väggar och i tak i bostäder enligt nordiska byggregler

 

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Enfamiljshus
(1-2 våningar)

Träytor tillåtna

Flervåningshus

(> 2 våningar)            

– i lägenheter

Träytor tillåtna på väggar
≤ 8 våningar

Byggnadsklass P1: Träytor tillåtna Byggnadsklass P2: Endast mindre träytor samt brandskyddat trä (Euroklass B)

Träytor tillåtna i brandceller

≤ 200 m2

Endast mindre träytor samt brandskyddat trä (Euroklass C vägg, Euroklass B tak)

 

- i utrymningsvägar

Brandskyddat trä som uppfyller ytskikts- och beklädnadskrav kan användas. Obehandlade träytor generellt inte tillåtna.

 

Träfasader enligt nordiska byggregler

 

Danmark

Finland

Norge

Sverige

Enfamiljshus

(1-2 våningar)

Träfasader tillåtna

Flervåningshus

(> 2 våningar)            

 

max 20 % trä av fasadytan och max 50 % av varje vånings höjd

3-4 våningar:

100 % trä med konstruktivt skydd och sprinkling

ingen begränsning om åtkomligt för släckning (oberoende av stomme) och godkänt av lokalt brandväsen

-      Osprinklat: trä i begränsad omfattning, (ca 20 %)

-      Sprinklat: 100 % trä

-      Godkänt fasadbrandprov enligt SP Fire 105

 

.