Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

CE-märkning av brandskyddade träprodukter

CE-märkning av byggprodukter kan generellt utföras enligt harmoniserade europeiska produktstandarder (hEN) och är obligatoriskt sedan CPR infördes 1 juli 2013, eller enligt europeiska bedömningsdokument (EAD/ETAG) och är frivillig.

 

För brandskyddade träprodukter finns följande harmoniserade europeiska produktstandarder (hEN):

Träbaserade skivor - EN 13986

Träpaneler - EN 14915

Trägolv - EN 14342

 

För brandskyddande produkter som appliceras på plats finns följande ETAG:

Fire retardant products - ETAG 028   ETAG 028

.