Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Finns det skillnader mellan brandskyddat trä för inomhus- och utomhusbruk?

Ja, brandskyddat trä finns med olika bruksklasser: - Bruksklass INT för inomhusbruk och - Bruksklass EXT för utomhusbruk. För Bruksklass EXT krävs normalt ytbehandling för att klara väderpåverkan. Klasserna definieras i en nordisk standard NT Fire 054. En motsvarande europeisk standard förväntas bli klar 2010. Kräv alltid dokumenterad bruksklass.

.

Går det att uppnå brandklass genom att brandskyddsbehandla en monterad träfasad?

Nej, det finns för närvarande ingen behandling som kan appliceras på plats och klarar väderexponering.

.

Hur fungerar brandskyddsmedel?

Brandskyddsmedel minskar antändlighet, värmeutveckling och flamspridning vid brand, vilket medför att högre brandskyddsklasser kan uppnås. Brandskyddsmedel är främst verksamma för ytskiktsklasser, men högre brandmotståndsklasser kan också uppnås.

.

Hur hanteras byggavfall av brandskyddat trä?

Som vanligt brännbart byggavfall.

.

Hur ser jag att trä är brandskyddat?

Brandskyddet kan vara osynligt, men produkten ska vara märkt, helst styckmärkt eller åtföljas av en produktspecifikation.

.

Hur underhålls brandskyddat trä?

Behovet av underhåll av brandskyddat trä beror främst på om produkten används inomhus eller utomhus. Det kan även variera mellan leverantörer och produkter. Fråga därför alltid efter en underhållsinstruktion från din leverantör. Inomhus rekommenderas: Rengör genom att dammtorka eller torka med fuktad trasa. Byt ut skadade paneler. Löpande underhåll: Rengör och täta skador Utomhus rekommenderas: Upprätta en underhållsjournal. Rengör skador i färg och måla omedelbart med av leverantör anvisad färg. Övermåla i intervall enligt leverantörsinstruktion med av leverantör anvisad färg. Rengör före ny bestrykning, dock inte med högtryckstvätt.

.

Inverkar brandskyddsmedel på förkolningshastigheten?

Brandskyddsmedel påverkar normalt inte förkolningshastigheten, som är viktig särskilt för bärande träkonstruktioner. Svällande färger kan dock fördröja tiden tills förkolningen startar, men kan vara känsliga för nötning.

.

Kan brandskyddat trä klassas som obrännbart?

Nej, organiska material kan inte uppfylla kraven på obrännbarhet, men brandskyddat trä kan uppfylla de högsta kraven för brännbara material, t ex europeisk klass B-s1,d0.

.

Kan brandskyddat trä ytbehandlas och bibehålla samma brandklass?

Ja, men det kan variera mellan olika färgtyper och färgmängder, fråga din leverantör. Brandskyddet med färg/maling måste alltid vara dokumenterat.

.

När behövs brandskyddat trä?

När man vill använda trä, där det finns brandskyddskrav, som inte uppfylls av obehandlat trä. Många behandlingar bevarar träets naturliga utseende. Brandskyddat trä kan också ersätta andra material, där det finns höga brandskyddskrav.

.

Vad är brandskyddat trä?

Trä som behandlats med s k brandskyddsmedel genom impregnering eller ytbehandling för att nå en högre brandklass än obehandlat trä.

.

Vad är skillnaden mellan brandteknisk ytskiktsklass och brandmotstånd?

Brandteknisk ytskiktsklass beskriver egenskaper som antändning, värmeutveckling, flamspridning och rökutveckling hos produkter och material, som är viktiga i de tidiga faserna av en brand. - Brandmotstånd handlar om bärförmåga, integritet och isoleringsegenskaper hos hela byggnadselement (t ex väggar och bjälklag) under fullt utvecklad brand. Krav på båda egenskaperna finns i alla nationella byggnorme

.