Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Nya bruksklasser för Brandskyddat trä

En Nordtestmetod (NT Fire 054) för att klassificera beständigheten hos brandskyddat trä fastställdes 2006, en europeisk specifikation (CEN/TS 15912) blev klar 2013 och har ersatts 2017 av EN 16755 . De definierar bruksklasser för brandskyddat trä vid inom- och utomhusanvändning i byggnader och utgör därmed ett komplement till den vanliga brandklassningen. Bruksklasserna är ett kraftfullt hjälpmedel både för tillverkare att dokumentera brandskyddets beständighet hos sina produkter och för användare att kunna ställa relevanta krav.

Brandskyddat trä indelas enligt det nya systemet i bruksklasser främst med hänsyn till brandskyddets beständighet i fuktiga miljöer, se tabellen.

De europeiska bruksklasserna överensstämmer med de nordiska men innehåller en ny bruksklass för inomhusanvändning vid lägre fuktpåverkan, INT 1. De nordiska provningsmetoderna (NT Build 504 och NT Fire 053) ingår som annex i den europeiska specifikationen.


Samtliga typer ska naturligtvis även uppfylla befintliga krav på brandegenskaper, t ex enligt de nya europeiska brandklasserna.

Bruksklasser för brandskyddat trä – Krav enligt CEN/TS 15912

Bruksklass

 

Brandkrav Funktionskrav för olika slutanvändning
 

Användning

Brandklass, initiellt

Fuktegenskaper    

Brandklass efter väderexponering

ST

Kort tid

Relevant brandklass

-

-

INT 1

clip image002

Inomhus, torrt

- " -

- Fuktkvot < 20 %

- Minimalt synligt salt och ingen ökning på ytan

- Ingen vätskebildning

-

INT 2

clip image002

Inomhus, fuktigt

- " -

 

- Fuktkvot < 28 %

- Minimalt synligt salt och ingen ökning på ytan

- Ingen vätskebildning

-

EXT

clip image004

Utomhus

- " -

- " -

Bibehållen brandklass efter:

- Accelererad åldring

- Naturlig åldring

- Annan dokumenterad åldringsmetod

 

Exempel på hur provning går till

Provning av fuktkänslighet för inomhusbruk (Bruksklass INT 1 och INT 2).

fuktprov

Provning av väderbeständighet för utomhusbruk (Bruksklass EXT). Accelererad åldring överst och Naturlig åldring underst.

bruksklasser

 uteprov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.