Nordiskt Brandskyddat Trä

- ger trä nya möjligheter

Hemsidans språk

Denna webbplats publiceras på svenska och engelska, välj önskat språk genom att trycka på flaggan ovanför menyn.

Om du föredrar att läsa andra språk kan du använda Google Translate nedan. Detta är dock en automatisk översättning med flera brister, särskilt när det gäller tekniska termer.

Select site language

Google Translate

Nya och gamla brandklasser

Brandskyddat trä kan uppfylla högre brandkrav än vanligt trä. Euroklass B och C enligt det nya europeiska systemet eller ytskiktsklass I och II enligt det tidigare svenska systemet kan uppnås, se tabell. Brandklassen beror främst på mängden brandskyddsmedel. Vanligt trä uppfyller normalt Euroklass D eller tidigare svensk ytskiktsklass III.

Brandklasserna baseras på provning enligt den nya europeiska metoden kallad SBI, Single Burning Item eller den tidigare nordiska metoden NT Fire 004 (lådmetoden). I det europeiska systemet tillkommer klasser för rök s1, s2 eller s3 samt för brinnande droppar d0, d1 eller d2.

De europeiska klasserna kommer successivt att helt ersätta tidigare nationella klasser. Därmed undanröjs ett handelshinder.

Brandklasser för träprodukter

Produkt

Euroklass

 EN 13501-1

Tidigare svensk ytskiktsklass

Obehandlat trä

D-s2, d0 1)

III


Brandskyddat trä

B eller C

s1, s2 eller s3 2)

d0, d1 eller d2 3)

I eller II

1) krav på minimitjocklek och minimidensitet samt montering tillkommer, se Trätek  pdf SP Kontenta 0311042 (336 KB)

2) europeiska rökklasser

3) europeiska droppklasser

 

Euroklasser för byggprodukter (utom golvbeklädnader)

Euroklass

Tidigare nordiska ytskiktsklasser

Typiska produkter

DK

FI

NO

SE

A1

NC

NC

In1/Ut1

NC

Sten, betong

A2-s1,d0

NC

NC

In1/Ut1

NC

Gipsskivor (med tunt papper), mineralull

B-s1,d0

A

1/I

In1/Ut1

I

Brandskyddat trä,

gipsskivor (med tjockt papper)

C-s2,d0

B

1/II, 1/-

In2/Ut2

II

Brandskyddat trä, tapet på gipsskiva

D-s2,d0

B

2/-

In2/Ut2

III

Trä, träskivor

E

U

U

U

U

Vissa plaster

F

U

U

U

U

Inga krav; ej provat

NC = obrännbart; U = Utan klass

 

Riktlinjer hur brandskyddat trä ska brandprovas och klassificeras har getts ut av EU NB-CPD och finns i bif position paper.  pdf NB CPD SH02 12 096 Fire test +classif of untreated +fire ret treated wood const prod (63 KB)

 

Andra brandklasser

Andra brandklasser som kan vara aktuella för brandskyddat trä är:

Europeisk klass för beklädnader, t ex klass K110 eller K210 enligt EN 14135, i kombination med Euroklass.

Godkänd fasadbeklädnad enligt SP Fire 105

.